Karthum

Germany 1Games

1-1Karthum1 - 0neokdrKifu81Dojo Web System: Karthum vs. neokdr
2-1zhousai0 - 1KarthumKifu81Dojo Web System: zhousai vs. Karthum
3-1Karthum1 - 0
4-1koloKarthum81Dojo Web System: kolo vs. Karthum
5-1Karthumkoshiro81Dojo Web System: Karthum vs. koshiro