Usaretama

PolandGames

1-2jacon0 - 1UsaretamaKifu81Dojo Web System: jacon vs. Usaretama
2-2Usaretama1 - 0WhiteTigerDKKifu81Dojo Web System: Usaretama vs. WhiteTigerDK