WhiteTigerDK

Denmark 2Games

1-1WhiteTigerDK1 - 0fatwongKifu81Dojo Web System: WhiteTigerDK vs. fatwong
2-1WhiteTigerDK1 - 0RockPhill33Kifu81Dojo Web System: WhiteTigerDK vs. RockPhill33
3-1WhiteTigerDK