WhiteTigerDK

DenmarkGames

2-2WhiteTigerDK1 - 0StickyFingersKifu81Dojo Web System: WhiteTigerDK vs. StickyFingers
3-2greencat1 - 0WhiteTigerDK81Dojo Web System: greencat vs. WhiteTigerDK
8-3WhiteTigerDK0 - 0Tsutomu81Dojo Web System: WhiteTigerDK vs. Tsutomu
9-3EmperorPotato1 - 0WhiteTigerDK81Dojo Web System: EmperorPotato vs. WhiteTigerDK