WhiteTigerDK

Denmark 1Games

3-2WhiteTigerDK1 - 0bakashogiKifu81Dojo Web System: WhiteTigerDK vs. bakashogi