Xares91

Poland 2Games

2-3komahachi_3690 - 1Xares91Kifu81Dojo Web System: komahachi_369 vs. Xares91
4-3chch_takuto0 - 1Xares91Kifu81Dojo Web System: chch_takuto vs. Xares91
5-3Xares911 - 0simurghKifu81Dojo Web System: Xares91 vs. simurgh
8-3Xares910 - 1Bazzullo81Dojo Web System: Xares91 vs. Bazzullo
10-3Xares911 - 0fauzin982Kifu81Dojo Web System: Xares91 vs. fauzin982
11-3konomon331 - 0Xares91Kifu81Dojo Web System: konomon33 vs. Xares91