bakashogi

France 2Games

3-2WhiteTigerDKbakashogi81Dojo Web System: WhiteTigerDK vs. bakashogi