kolo

Poland 1Games

2-1kolo0 - 1koshiroKifu81Dojo Web System: kolo vs. koshiro
3-1MaxxZahar1 - 0koloKifu81Dojo Web System: MaxxZahar vs. kolo
4-1koloKarthum81Dojo Web System: kolo vs. Karthum
5-1kolo