shift2shift

Hungary 1Games

1-2art960 - 1shift2shift81Dojo Web System: art96 vs. shift2shift
2-2shift2shift1 - 0iolamKifu81Dojo Web System: shift2shift vs. iolam
3-2stevenc0 - 1shift2shiftKifu81Dojo Web System: stevenc vs. shift2shift
4-2shift2shift0 - 1Odurasan1Kifu81Dojo Web System: shift2shift vs. Odurasan1
5-2Celegast0 - 1shift2shiftKifu81Dojo Web System: Celegast vs. shift2shift
6-2shift2shift0 - 1yukun2Kifu81Dojo Web System: shift2shift vs. yukun2
7-2Nimyu0 - 1shift2shift81Dojo Web System: Nimyu vs. shift2shift
8-2shift2shift0 - 1SpinaltapKifu81Dojo Web System: shift2shift vs. Spinaltap
9-2SergiiT1 - 0shift2shiftKifu81Dojo Web System: SergiiT vs. shift2shift