whits

NetherlandsGames

1-2eney1 - 0whitsKifu81Dojo Web System: eney vs. whits
2-2whits1 - 0Gemmer0Kifu81Dojo Web System: whits vs. Gemmer0
3-2nnnnnnnnnnnnnn0 - 1whitsKifu81Dojo Web System: nnnnnnnnnnnnnn vs. whits
4-3whits1 - 0royujiKifu81Dojo Web System: whits vs. royuji
5-2kurohige0 - 1whitsKifu81Dojo Web System: kurohige vs. whits
6-2whits0 - 1LogisticKifu81Dojo Web System: whits vs. Logistic
7-2tomoaki0 - 1whitsKifu81Dojo Web System: tomoaki vs. whits
8-2whits0 - 1kleffaKifu81Dojo Web System: whits vs. kleffa
9-2shuriken770 - 1whitsKifu81Dojo Web System: shuriken77 vs. whits