yamito001

TaiwanGames

1-3gunchan1 - 0yamito001Kifu81Dojo Web System: gunchan vs. yamito001
2-3nick7770 - 1yamito001Kifu81Dojo Web System: nick777 vs. yamito001
3-3yamito0010 - 0gink81Dojo Web System: yamito001 vs. gink
4-3ichima0 - 1yamito001Kifu81Dojo Web System: ichima vs. yamito001
5-2yamito0010 - 1CarlsenKifu81Dojo Web System: yamito001 vs. Carlsen
6-1Linkuei1 - 0yamito001Kifu81Dojo Web System: Linkuei vs. yamito001
7-2yamito0011 - 0ThomasKifu81Dojo Web System: yamito001 vs. Thomas
8-1Nicolous123yamito00181Dojo Web System: Nicolous123 vs. yamito001
9-1yamito001