yamito001

TaiwanGames

1-1antonlol2100000 - 1yamito001Kifu81Dojo Web System: antonlol210000 vs. yamito001
2-1yamito0011 - 0Byron007Kifu81Dojo Web System: yamito001 vs. Byron007
3-1Spinaltap1 - 0yamito001Kifu81Dojo Web System: Spinaltap vs. yamito001
4-1yamito0010 - 1ThomasKifu81Dojo Web System: yamito001 vs. Thomas
5-1mayuki0 - 1yamito00181Dojo Web System: mayuki vs. yamito001
6-1yamito0011 - 0TellmarchKifu81Dojo Web System: yamito001 vs. Tellmarch
7-1Linkuei1 - 0yamito001Kifu81Dojo Web System: Linkuei vs. yamito001
9-1zakkerman1 - 0yamito001Kifu81Dojo Web System: zakkerman vs. yamito001