Harumasa

Peru 1Games

1-3Harumasa1 - 0PagaimeKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. Pagaime
3-3Harumasa0 - 1AndreyBatyaProKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. AndreyBatyaPro
4-3Sakakicchi1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: Sakakicchi vs. Harumasa
5-3Harumasa1 - 0eney81Dojo Web System: Harumasa vs. eney
6-3whtan020 - 1HarumasaKifu81Dojo Web System: whtan02 vs. Harumasa
7-3Harumasa1 - 0SirGandalfKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. SirGandalf
8-3torben0 - 1HarumasaKifu81Dojo Web System: torben vs. Harumasa
9-3Harumasa1 - 0Gnolod81Dojo Web System: Harumasa vs. Gnolod