SergiiT

Ukraine 2Games

1-3Toretto1 - 0SergiiTKifu81Dojo Web System: Toretto vs. SergiiT
2-2SergiiT0 - 1BaseQKifu81Dojo Web System: SergiiT vs. BaseQ
3-2leoakatsuki0 - 1SergiiTKifu81Dojo Web System: leoakatsuki vs. SergiiT
4-3larzzus0 - 1SergiiTKifu81Dojo Web System: larzzus vs. SergiiT
5-2SergiiT1 - 0Jeff_fongKifu81Dojo Web System: SergiiT vs. Jeff_fong
6-2NeonFury0 - 1SergiiT81Dojo Web System: NeonFury vs. SergiiT
7-2SergiiT1 - 0
8-2StickyFingers1 - 0SergiiTKifu81Dojo Web System: StickyFingers vs. SergiiT
9-2SergiiT1 - 0kakuginKifu81Dojo Web System: SergiiT vs. kakugin