Tsutomu

Hong KongGames

1-2senryakun0 - 1Tsutomu81Dojo Web System: senryakun vs. Tsutomu
3-3yadamaa0 - 1TsutomuKifu81Dojo Web System: yadamaa vs. Tsutomu
4-2Alex_Trick0 - 1TsutomuKifu81Dojo Web System: Alex_Trick vs. Tsutomu
5-3eney1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: eney vs. Tsutomu