YKT

Brazil 1Games

1-2YKT1 - 0ThomasKifu81Dojo Web System: YKT vs. Thomas
2-2Erebos421 - 0YKTKifu81Dojo Web System: Erebos42 vs. YKT
3-2YKT0 - 1MoriusKifu81Dojo Web System: YKT vs. Morius
4-2iongrey0 - 1YKTKifu81Dojo Web System: iongrey vs. YKT
5-2YKT1 - 0SergiiTKifu81Dojo Web System: YKT vs. SergiiT
7-2YKT0 - 1artemkolomietsKifu81Dojo Web System: YKT vs. artemkolomiets
8-2Spinaltap1 - 0YKTKifu81Dojo Web System: Spinaltap vs. YKT
10-2Odurasan11 - 0YKTKifu81Dojo Web System: Odurasan1 vs. YKT
11-2YKT0 - 1leoakatsukiKifu81Dojo Web System: YKT vs. leoakatsuki