dais79

Peru 1Games

1-1dais790 - 1lusitanoKifu81Dojo Web System: dais79 vs. lusitano
2-1TableForTwo1 - 0dais79Kifu81Dojo Web System: TableForTwo vs. dais79
3-1dais790 - 1Barselona15Kifu81Dojo Web System: dais79 vs. Barselona15
4-1Hetfield_James1 - 0dais79Kifu81Dojo Web System: Hetfield_James vs. dais79
5-1dais791 - 0BaseQKifu81Dojo Web System: dais79 vs. BaseQ
6-1NorikatsuMiyamoto0 - 1dais79Kifu81Dojo Web System: NorikatsuMiyamoto vs. dais79
7-1dais791 - 0chilenitoKifu81Dojo Web System: dais79 vs. chilenito
8-1peterheine0 - 1dais7981Dojo Web System: peterheine vs. dais79
9-1dais790 - 1JourneyStep1Kifu81Dojo Web System: dais79 vs. JourneyStep1