dais79

Peru 1Games

1-1dais791 - 0puremindKifu81Dojo Web System: dais79 vs. puremind
2-1dais790 - 1mayukiKifu81Dojo Web System: dais79 vs. mayuki
3-1gmms26931 - 0dais79Kifu81Dojo Web System: gmms2693 vs. dais79
4-1dais791 - 0asadisKifu81Dojo Web System: dais79 vs. asadis
5-1Barselona150 - 1dais79Kifu81Dojo Web System: Barselona15 vs. dais79
6-1dais790 - 1Dark_HobbitKifu81Dojo Web System: dais79 vs. Dark_Hobbit
7-1peterheine0 - 1dais79Kifu81Dojo Web System: peterheine vs. dais79
8-1dais790 - 1KENAYU1Kifu81Dojo Web System: dais79 vs. KENAYU1
9-1NorikatsuMiyamoto0 - 1dais79Kifu81Dojo Web System: NorikatsuMiyamoto vs. dais79