Canada 2

Points 5 / Score 13

Mystia
RiddleBen
SachaBreton
Splnter75 (C)
ThomasHek
YaBoyBTrue

Squad List
BoardPlayer
1 Trash_et_al
2 SachaBreton
3 RiddleBen
4 mih
5 konomon33
6 Splnter75
7 YaBoyBTrueMatches for team Canada 2

Round 1 - Mar

  United States 33 - 0 Canada 2 
 LilyLionmane1 - 0Trash_et_alKifu81Dojo Web System: LilyLionmane vs. Trash_et_al
 pannic1 - 0SachaBretonKifu81Dojo Web System: pannic vs. SachaBreton
 syncr01 - 0RiddleBenKifu81Dojo Web System: syncr0 vs. RiddleBen

Round 2 - Apr

  Canada 23 - 0 Chile 2 
 RiddleBen1 - 0kleffaKifu81Dojo Web System: RiddleBen vs. kleffa
 mih1 - 0SchkolnikKifu81Dojo Web System: mih vs. Schkolnik
 Splnter751 - 0EmperorPotatoKifu81Dojo Web System: Splnter75 vs. EmperorPotato

Round 3 - May

  Guatemala2 - 1 Canada 2 
 skykeeper1 - 0SachaBretonKifu81Dojo Web System: skykeeper vs. SachaBreton
 ThePharmacist1 - 0konomon33Kifu81Dojo Web System: ThePharmacist vs. konomon33
 gosttone0 - 1YaBoyBTrueKifu81Dojo Web System: gosttone vs. YaBoyBTrue

Round 4 - Jun

  Canada 22 - 1 Mexico 
 RiddleBen1 - 0dan_1234Kifu81Dojo Web System: RiddleBen vs. dan_1234
 mih1 - 0LittleMageKifu81Dojo Web System: mih vs. LittleMage
 Splnter750 - 1GerarduvKifu81Dojo Web System: Splnter75 vs. Gerarduv

Round 5 - Jul

  Brazil 33 - 0 Canada 2 
 DICKBRAZIL1 - 0Trash_et_alKifu81Dojo Web System: DICKBRAZIL vs. Trash_et_al
 DuduRyuuouBR1 - 0SachaBretonKifu81Dojo Web System: DuduRyuuouBR vs. SachaBreton
 Wittgenstein_L1 - 0Splnter75Kifu81Dojo Web System: Wittgenstein_L vs. Splnter75

Round 6 - Aug

  Ivory Coast0 - 3 Canada 2 
 Sdegondo0 - 1Trash_et_al81Dojo Web System: Sdegondo vs. Trash_et_al
 chris12r0 - 1RiddleBenKifu81Dojo Web System: chris12r vs. RiddleBen
 ismaelshogi0 - 1konomon3381Dojo Web System: ismaelshogi vs. konomon33

Round 7 - Sep

  Canada 20 - 3 Peru 2 
 SachaBreton0 - 1AlfieriKifu81Dojo Web System: SachaBreton vs. Alfieri
 konomon330 - 1wirakochaKifu81Dojo Web System: konomon33 vs. wirakocha
 Splnter750 - 1cathbad81Dojo Web System: Splnter75 vs. cathbad

Round 8 - Oct

  Canada 22 - 1 Italy 2 
 Trash_et_al0 - 1calogero81Dojo Web System: Trash_et_al vs. calogero
 RiddleBen1 - 0icedevil1000Kifu81Dojo Web System: RiddleBen vs. icedevil1000
 konomon331 - 0MatteKifu81Dojo Web System: konomon33 vs. Matte

Round 9 - Nov

  Canada 20 - 1 Mongolia 
 SachaBreton0 - 1baatarKifu81Dojo Web System: SachaBreton vs. baatar
 RiddleBen0 - 0munkherdene81Dojo Web System: RiddleBen vs. munkherdene
 Splnter750 - 0Erdenebayar81Dojo Web System: Splnter75 vs. Erdenebayar

Round 10 - Dec

  Canada 22 - 1 Spain 2 
 SachaBreton1 - 0TakoTsubo81Dojo Web System: SachaBreton vs. TakoTsubo
 konomon330 - 1LlucKifu81Dojo Web System: konomon33 vs. Lluc
 Splnter751 - 0JotaemeKifu81Dojo Web System: Splnter75 vs. Jotaeme