Nimyu

CanadaGames

1-1Nimyu1 - 0kurohigeKifu81Dojo Web System: Nimyu vs. kurohige
2-1Nimyu0 - 1lou1181Dojo Web System: Nimyu vs. lou11