ShoguiBR

Brazil 2Games

1-2akira810 - 1ShoguiBRKifu81Dojo Web System: akira81 vs. ShoguiBR
2-2ShoguiBR1 - 0shuriken77Kifu81Dojo Web System: ShoguiBR vs. shuriken77
3-2Gemmer00 - 1ShoguiBR81Dojo Web System: Gemmer0 vs. ShoguiBR
4-2LeadbellyShoguiBR81Dojo Web System: Leadbelly vs. ShoguiBR
5-2ShoguiBRLogistic81Dojo Web System: ShoguiBR vs. Logistic
6-2ShoguiBR
7-2ShoguiBR
8-2ShoguiBR