Shymon

United States 4Games

2-1Chch_Shokichi0 - 1ShymonKifu81Dojo Web System: Chch_Shokichi vs. Shymon
5-2miloszroman0 - 1Shymon81Dojo Web System: miloszroman vs. Shymon
7-2Msdk690 - 1ShymonKifu81Dojo Web System: Msdk69 vs. Shymon
8-2Shymon0 - 1prabowo81Kifu81Dojo Web System: Shymon vs. prabowo81
9-3Splnter750 - 1ShymonKifu81Dojo Web System: Splnter75 vs. Shymon