StickyFingers

NetherlandsGames

1-3StickyFingers1 - 0baduljenKifu81Dojo Web System: StickyFingers vs. baduljen
2-2jacon0 - 1StickyFingersKifu81Dojo Web System: jacon vs. StickyFingers