Tsutomu

Hong KongGames

1-3ichima1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: ichima vs. Tsutomu
2-2Tsutomu1 - 0kambuyKifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. kambuy
3-3eney1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: eney vs. Tsutomu
4-2Tsutomu1 - 0leoakatsukiKifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. leoakatsuki
5-3nick7770.5 - 0.5Tsutomu81Dojo Web System: nick777 vs. Tsutomu
6-2sunwolf1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: sunwolf vs. Tsutomu
7-3Tsutomukleffa81Dojo Web System: Tsutomu vs. kleffa