Xares91

Poland 2Games

2-3komahachi_3690 - 1Xares91Kifu81Dojo Web System: komahachi_369 vs. Xares91
4-3chch_takuto0 - 1Xares91Kifu81Dojo Web System: chch_takuto vs. Xares91
5-3Xares911 - 0simurghKifu81Dojo Web System: Xares91 vs. simurgh
8-3Xares91Bazzullo81Dojo Web System: Xares91 vs. Bazzullo