itsNyroc

United States 4Games

1-1itsNyroc0 - 1skykeeperKifu81Dojo Web System: itsNyroc vs. skykeeper
4-1itsNyroc1 - 0jienjienKifu81Dojo Web System: itsNyroc vs. jienjien
6-1itsNyroc1 - 0rhadamanthysKifu81Dojo Web System: itsNyroc vs. rhadamanthys
9-2tomblands0 - 1itsNyrocKifu81Dojo Web System: tomblands vs. itsNyroc