kalugin

Russia 3Games

3-1KENAYU11 - 0kaluginKifu81Dojo Web System: KENAYU1 vs. kalugin
4-1kalugin0 - 1RioMikeKifu81Dojo Web System: kalugin vs. RioMike
5-2whtan021 - 0kaluginKifu81Dojo Web System: whtan02 vs. kalugin
6-1kaluginbaatar81Dojo Web System: kalugin vs. baatar