shuriken77

Spain 1Games

1-3shuriken771 - 0christophewKifu81Dojo Web System: shuriken77 vs. christophew
2-3eas961 - 0shuriken77Kifu81Dojo Web System: eas96 vs. shuriken77
3-2shuriken770 - 1petya96Kifu81Dojo Web System: shuriken77 vs. petya96
4-3APHLJ330 - 1shuriken77Kifu81Dojo Web System: APHLJ33 vs. shuriken77
5-2shuriken770 - 0shogiluva81Dojo Web System: shuriken77 vs. shogiluva
6-3shuriken77shift2shift81Dojo Web System: shuriken77 vs. shift2shift