shuriken77

SpainGames

1-1Archon0 - 1shuriken77Kifu81Dojo Web System: Archon vs. shuriken77
2-1WSL_GermanyII_Richardshuriken7781Dojo Web System: WSL_GermanyII_Richard vs. shuriken77