tythius

Brazil 2Games

1-1tythius0 - 1EijiFukuoka Kifu81Dojo Web System: tythius vs. EijiFukuoka
2-2Jeff_fong0 - 1tythiusKifu81Dojo Web System: Jeff_fong vs. tythius
4-1borisbaydenko0 - 1tythiusKifu81Dojo Web System: borisbaydenko vs. tythius
6-1tythiusKENAYU181Dojo Web System: tythius vs. KENAYU1
8-1tythiusRioMike81Dojo Web System: tythius vs. RioMike