Harumasa

Peru 1Games

1-3Harumasa0 - 1kakuginKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. kakugin
2-3Harumasaminitk2381Dojo Web System: Harumasa vs. minitk23