Harumasa

Peru 1Games

1-3Harumasa1 - 0PagaimeKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. Pagaime
3-3Harumasa0 - 1AndreyBatyaProKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. AndreyBatyaPro
4-3SakakicchiHarumasa81Dojo Web System: Sakakicchi vs. Harumasa