Harumasa

Peru 1Games

1-3eney0 - 1HarumasaKifu81Dojo Web System: eney vs. Harumasa
2-3larzzus1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: larzzus vs. Harumasa