Harumasa

Peru 1



Games

1-3Harumasa1 - 0kleffaKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. kleffa
2-3BaseQ1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: BaseQ vs. Harumasa
3-3HarumasaLeadbelly81Dojo Web System: Harumasa vs. Leadbelly