KENAYU1

France 2Games

1-1Linkuei0 - 1KENAYU1Kifu81Dojo Web System: Linkuei vs. KENAYU1
3-1koshiro1 - 0KENAYU1Kifu81Dojo Web System: koshiro vs. KENAYU1
4-1KENAYU11 - 0M_D_KKifu81Dojo Web System: KENAYU1 vs. M_D_K