OliVandy

United States 5Games

2-1OliVandy1 - 0StRomeo612Kifu81Dojo Web System: OliVandy vs. StRomeo612
3-1Joao_Guilherme0 - 1OliVandyKifu81Dojo Web System: Joao_Guilherme vs. OliVandy
8-1OliVandyllighterr81Dojo Web System: OliVandy vs. llighterr