dais79

Peru 1Games

1-1dais790 - 1greencatKifu81Dojo Web System: dais79 vs. greencat
2-1M_D_K0 - 1dais79Kifu81Dojo Web System: M_D_K vs. dais79
3-1dais790 - 1Nicolous123Kifu81Dojo Web System: dais79 vs. Nicolous123
4-1KENAYU11 - 0dais79Kifu81Dojo Web System: KENAYU1 vs. dais79
6-1dais79koshiro81Dojo Web System: dais79 vs. koshiro