ichima

Japan 1Games

1-3ichima1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: ichima vs. Tsutomu
2-3kalfucura0 - 1ichimaKifu81Dojo Web System: kalfucura vs. ichima
3-3ichima