kakugin

Japan 1Games

2-3kakugin0 - 1rtakashimaKifu81Dojo Web System: kakugin vs. rtakashima
3-3motomoto0 - 1kakuginKifu81Dojo Web System: motomoto vs. kakugin
5-3trithomkakugin81Dojo Web System: trithom vs. kakugin