koshiro

Brazil 1Games

1-1koshiro1 - 0
2-1kolo0 - 1koshiroKifu81Dojo Web System: kolo vs. koshiro
4-1koshiro
5-1Karthumkoshiro81Dojo Web System: Karthum vs. koshiro
6-1koshiro