NeonFury

ChileGames

1-2StickyFingers0 - 1NeonFury81Dojo Web System: StickyFingers vs. NeonFury
3-2kambuy0 - 0NeonFury81Dojo Web System: kambuy vs. NeonFury
4-1NeonFury0 - 0iolam81Dojo Web System: NeonFury vs. iolam
5-2leoakatsuki1 - 0NeonFury81Dojo Web System: leoakatsuki vs. NeonFury
6-2NeonFury0 - 1SergiiT81Dojo Web System: NeonFury vs. SergiiT
7-2Jeff_fongNeonFury81Dojo Web System: Jeff_fong vs. NeonFury
8-2sunwolfNeonFury81Dojo Web System: sunwolf vs. NeonFury
9-2NeonFuryGemmer081Dojo Web System: NeonFury vs. Gemmer0