shift2shift

HungaryGames

2-3christophew0 - 1shift2shiftKifu81Dojo Web System: christophew vs. shift2shift
4-3gink0 - 1shift2shiftKifu81Dojo Web System: gink vs. shift2shift